DATE NIGHT: Epitaafstuk van de familie Adriaen Rockox

ca. 1535
Jan Van Hemessen (1500-1575/79)

VRIJDAGAVOND = DATE NIGHT!

Kleine meisjes worden groot. Hier ziet u tien dochters van rijke patriciërs, tien zusjes bij elkaar. Tussen de oudste en de jongste is er een leeftijdsverschil van 25 jaar, al is dat nauwelijks te merken. Wellicht kende de schilder de meisjes niet persoonlijk, of kon hij ze niet portretteren en heeft hij daarom types geschilderd. Maar wie zijn ze? Wie zijn hun ouders?

 

DE MANNEN LINKS, DE VROUWEN RECHTS, HET LIJKT ALSOF ZE VANOP DE EERSTE RIJ NAAR EEN VREEMD THEATER KIJKEN. WAT GEBEURT ER HIER?

Wij zijn Adriaan Rockox, kamerheer van Keizer Karel, en Catharina van Overhoff. Beiden zijn we van adel en we hebben samen dertien kinderen. Ik, Adriaan, ben inmiddels 75 jaar, een hoge leeftijd. Wij hebben besloten Jan Van Hemessen te vragen voor ons een grafstuk te schilderen dat in de Sint-Dimpnakapel in de Sint-Jacobskerk boven ons graf zal komen te hangen. Mijn jongste zoon is de vader van Nicolaas, die in dit huis woont. Mijn vrouw en ik zijn zeer vroom en katholiek en we kijken samen met onze kinderen naar het laatste oordeel. Wij laten ons bijstaan door onze patronen, de heilige Adrianus en de heilige Catharina van Alexandrië, twee martelaren die ons zijn voorgegaan.
 

U vindt mij in het Museum Snijders&Rockoxhuis maar nog even achter gesloten deuren.
 

Ontmoet hier de vorige dates opnieuw: